Tren real > SFM - Serveis Ferroviaris de Mallorca

Comparecencia del Sr. Orta, director de SFM en el Parlament

(1/1)

majornou:
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/8/comissions/AI-08-017.pdf

majornou:

--- Cita de: majornou en 15:34 - 02/04/2012 ---http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/8/comissions/AI-08-017.pdf

--- Fin de la cita ---


I què pens del ferrocarril? Crec fermament en el ferrocarril,
m’encanta el ferrocarril, sempre m’ha agradat, pens que el
ferrocarril és un mitjà de transport no només de present, sinó
que és el mitjà de transport de futur, crec que el ferrocarril ha de
donar una resposta a la mobilitat dels ciutadans de Palma,
llevant protagonisme als vehicles privats, i crec que el
ferrocarril és una cosa de la qual tots els mallorquins ens hem
sentir orgullosos, hem d’estimar el nostre ferrocarril, l’estimam
i hem de fer el possible perquè el ferrocarril continuï sent el que
és. Per tant, l’hem de mantenir, l’hem de potenciar i sobretot
l’hem d’estimar. Jo crec que tots els grups parlamentaris estaran
d’acord amb aquesta afirmació. (Orta, de SFM al Parlament)

majornou:
Començarem per parts, quin és l’objectiu del ferrocarril?, el
manteniment i la millora del transport públic ferroviari. Hem
d’afavorir el desenvolupament de les nostres illes reduint
l’impacte ambiental provocat pel transport de persones a través
de vehicle privat. I al mateix temps, hem de satisfer les
necessitats de mobilitat del major nombre possible de persones,
amb els millors nivells possibles de qualitat, seguretat, preu i
velocitat comercial.(Orta, al Parlament)

majornou:
Per altra banda, una cama que estava molt abandonada i
consider que s’ha de recuperar, és la recuperació del patrimoni
històric ferroviari. El patrimoni històric ferroviari l’hem de
potenciar, l’hem de cuidar, ha estat molt destrossat i hem de
lluitar per a la seva conservació, per a la seva difusió i per al seu
manteniment. Aquestes dues potes s’han de compaginar amb
unes necessitats d’actualitzar o d’adaptar la línia ferroviària de
què disposam a les demandes de viatgers i als temps actuals.
Orta, al Parlament

colina5:
uep.... amb aquesta pota nosaltres jugam

a ver si nos facilita un local adecuado a
nuestras necesidades... :)

Navegación

[0] Índice de Mensajes

Ir a la versión completa